2373
Wszelkich dodatkowych informacji udziela prowadzący:

arch. Bożena Konieczny
Tel. (32) 245-20-44
Tel kom. 0-606-628-602
e-mail: bozenakonieczny@wp.pl
Uwaga: zajęcia odbywają się w Świętochłowicach

Poniżej znajduje się formularz dzięki, któremu
możesz zapisać się na kurs rysunku w roku 2016 / 2017


Imię i Nazwisko:

Ulica:   

Nr domu:   Nr mieszkania:

Kod pocztowy:   Miasto:

Adres e-mail:  

Tel. kontaktowy:

Nazwa szkoły, do której uczęszczasz:


Czy uczyłeś się wcześniej rysunku?


Zajęcia odpowiadają mi:


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych.

Copyright © 2004