2374
Egzamin wstępny

Jeśli chcesz studiować na Wydziale Architektury na większości uczelni jest egzamin z tzw. uzdolnień architektonicznych, który obejmuje rysunek architektoniczny. Zakres tematów z rysunku jest bardzo szeroki.Przykładowe tematy możesz sobie odszukać w dziale ściągi. Egzamin jest przeważnie w połowie czerwca. Na Politechnice Śląskiej egzamin jest jednodniowy i obejmuje 2 rysunki, natomiast egzamin na Politechnice Wrocławskiej jest 2 dniowy i również obejmuje 2 rysunki, terminy egzaminów na uczelniach są różne, więc można składać papiery jednocześnie na kilka z nich.

Na Politechnice Śląskiej każdy z rysunków oceniany jest punktowo przez Komisję Rekrutacyjną i jeśli przejdziesz ustalony limit punktowy za te dwa rysunki to doliczane są punkty za uzyskaną ocenę z egzaminu maturalnego z matematyki. Jeśli nie zdecydujesz się jej zdawać na maturze to nie będziesz miał dodatkowych punktów.

Tak więc decydując się na studia architektoniczne oprócz ćwiczenia rysowania warto też przyłożyć się do matematyki i zdawać ją na maturze. W chwili obecnej wartość matematyki do całości egzaminu wynosi ok. 30%.

Prace z rysunku oceniane są głównie pod kątem predyspozycji dotyczących tzw. uzdolnień architektonicznych kandydata - co to oznacza? - musisz umieć odtwarzać obserwowane otoczenie, mieć pamięć wzrokową, wyobraźnię przestrzenną, umieć myśleć technicznie...itp., oraz mieć trochę wiadomości o historii architektury. Średnio jest ok. 4 - 6 kandydatów na jedno miejsce.

Wyniki uczelnia ogłasza po kilku dniach i jeśli zdałeś masz najdłuższe wakacje w swoim życiu.

Na pierwszych zajęciach szczgółowo omawiamy standardy wymagań i zakres materiału obowiązujący na egzaminie wstępnym z zakresu tzw. predyspozycji architektonicznych.Copyright © 2004