2067
Do rodziców
Państwo często pytacie czy dzieci Wasze posiadają jakieś zdolności czy też nie. Jest to dość trudne - ale po 2-3 zajęciach syn /córka powinna umieć rysować proste bryły w określonej perspektywie oraz zakomponować je na zadanym formacie. Poza tym tak naprawdę dużo zależy od nich. Jeśli pracują systematycznie i uczciwie wykonują swoje prace, zadane tematy nie sprawiają im zbyt wielkiej trudności - to to oznacza, że wszystko jest w porządku. Podanie bezpośrednio informacji czy dziecko posiada uzdolnienia i predyspozycje do studiowania na architekturze po kilku zajęciach - czy wręcz ich nie posiada - może być bardzo krzywdzące.

Dzieci same muszą się ocenić na podstawie wykonywanych ćwiczeń i ich ocen oraz na podstawie ciągłych rozmów i konsultacji ze mną.

Proszę mi wierzyć, iż im będą więcej rysować pod moim okiem tym efekty będą bardziej zadawalające. Dlatego wskazane by było, aby dzieci korzystały z dodatkowych zajęć, to są zajęcia w piątki od 15.00 do 18.30 . Oczywiście ich pracę da się wyważyć i zmierzyć, dlatego w celu łatwiejszego uchwycenia postępu naszej pracy każdy uczestnik dostanie na 1-wszych zajęciach tzw. Harmonogram pracy /jest on wypełniany dowolnie przez dzieci/, w którym wpisujemy na bieżąco tematy prac: wykonanych na zajęciach, prac domowych a Ja wpisuję ogólne uwagi i oceny prac.

W grudniu - styczniu wysyłam informację do Państwa na temat postępów państwa dzieci. Po raz kolejny sprawdzam prace w tym oczywiście domowe, analizuję testy i ćwiczenia wspomagające, dlatego też proszę Państwa o przeglądanie karty, zawartych w niej uwag.
Proszę również o bezpośredni kontakt ze mną.

Zajęcia prowadzi architekt Bożena Konieczny z zespołem:
 • Kinga Kossakowska - studentka V roku Architektury
  specjalizująca się w formach plastycznych
  /światło, cień/,

 • Martyna Konieczny - studentka III roku Architektury
  specjalizująca się w kompozycjach przestrzennych,

 • Martyna Świerczyński - studentka II roku Architektury
  specjalizująca się w rysunku postaci oraz
  w technikach plastycznych /farba, węgiel/,

 • oraz zapraszani goście.

Pani Bożena jest architektem z 20 letnim stażem pracy w zawodzie architekta, działalność z zakresu prowadzenia kursu przygotowawczego na Wydział Architektury prowadzi od roku 1985. Jest rekomendowana przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Izbę Urbanistyczną. Od roku 2007 prowadzi również zajęcia z zakresu gospodarki przestrzennej na Wydziale Architektury w Wyższej Szkole Technicznej. Jest członkiem kilku /9/ komisji architektoniczno-urbanistycznych działających jako organ doradczy wójtów, burmistrzów, prezydentów.
Zajęcia również współprowadzą architekci i najzdolniejsi studenci Architektury Politechniki Śląskiej.

Posiada aprobaty i decyzje, które upoważniają do prowadzenia takiej działalności. Skuteczne metody nauczania potwierdzają wysoką zdawalność na studia. I tak w kolejnych latach zdawalność wynosiła średnio ok. 80 %.

W roku 2003 uczennica Pani Bożeny - Magda Sikora - była na I-szym miejscu listy osób, które zdały egzamin na WA. Wielu z pośród jej kursantów zdobywa prestiżowe nagrody w konkursach architektonicznych, wielu już pracuje w renomowanych pracowniach. Prace plastyczne, projekty wykonywane przez uczestników kursu są przedmiotem licznych aukcji. I tak w roku 2004 podziękownie za przekazanie prac Pani Bożenie złożyła Pani Senator K. Doktorowicz.

Opinie ogólnie znanych i szanowanych w środowisku architektów na temat pracy p. Bożeny będziecie mogli Państwo już wkrótce znaleźć w tym pliku.


Copyright © 2004